Phù điêu là 1 hình thức đắp nổi. Nó mang một ngôn ngữ riêng được nhiều người ưa chuộng ở các công trình như : chùa ,nhà ở ...Ngoài ra chúng tôi có đội giả đá chuyên nghiệp thi công ở các nhà hàng, khách sạn, nhà ở...Dưới đây là vài hình ảnh chúng tôi da thi công. Công việc của chúng tôi là nhận đắp phù phiêu, tranh đá.

phu-dieu-tranh-da (7)
phu-dieu-tranh-da (5)
SANYO DIGITAL CAMERA
phu-dieu-tranh-da (3)
phu-dieu-tranh-da (2)
phu-dieu-tranh-da (1)
Phù Điêu (19)
Phù Điêu (17)
Phù Điêu (16)
Phù Điêu (10)
Phù Điêu (6)
SANYO DIGITAL CAMERA
Phù Điêu (4)
Phù Điêu (3)
Phù Điêu (2)
Phù Điêu (0)
Phù Điêu (1)
Phù Điêu (1)

Mr Hải : 0914 962480